Φωτογραφίζοντας την Αθήνα... Χθες και σήμερα
Συγκρίνοντας φωτογραφίες της Αθήνας, του 1900-1930 με το σήμερα, με την ίδια γωνία λήψης!

Η παρούσα ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Α' Λυκείου της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου το σχολικό έτος 2012 - 2013. Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι η διερεύνηση των μεταβολών που έχουν συντελεστεί στην πόλη της Αθήνας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις φωτογραφίες διαφορετικών περιόδων.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν προς διερεύνηση ήταν τα ακόλουθα: Πόσο έχει αλλάξει η Αθήνα στο πέρασμα των χρόνων; Πόσο εμφανείς είναι οι μεταβολές αυτές; Σε ποιο βαθμό έχει μεταβληθεί η οπτική των φωτογράφων; Πώς βλέπουν οι μαθητές την πόλη τους;

Ζητήθηκε από τα παιδιά με βάση φωτογραφίες της περιόδου 1900 ως και 1930 από την Αθήνα, να αναπαράγουν τις ίδιες εικόνες, και από την ίδια οπτική γωνία που τραβούσε ο φωτογράφος των αρχών του αιώνα (στο βαθμό που είναι εφικτό), δικές τους φωτογραφίας και να καταγράψουν τις αλλαγές που συντελέστηκαν στο πέρας των χρόνων.

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ;


Θα σου αρέσουν και αυτά

Σχόλια

https://www.mybites.gr/assets/images/user-avatar-s.jpg
Κάνε εσύ το πρώτο σχόλιο για αυτή τη δημοσίευση