Πώς είναι το σωστό; Αυγό ή Αβγό; Εταιρεία ή εταιρία; Συγγνώμη ή συγνώμη;
Ο σωστός τρόπος γραφής είναι ένας και καθορίζεται από την ιστορική ορθογραφία της λέξης

Πόσες και πόσες λέξεις πέρασαν στην καθημερινή χρήση της γλώσσας μας με δύο διαφορετικούς τρόπους γραφής, κάνοντάς μας να χάσουμε τη μπάλα για το ποια είναι τελικά η σωστή τους ορθογραφία!

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γλωσσολογίας, Γιώργο Μπαμπινιώτη, ο σωστός τρόπος είναι μόνο ένας και καθορίζεται από την ιστορική ορθογραφία της λέξης.

Στην ελληνική γλώσσα συγκεκριμένα, όπως άλλωστε και στις περισσότερες εθνικές γλώσσες, γράφουμε τις λέξεις όπως αυτές παραδοσιακά γράφονταν, σύμφωνα με την ιστορία κάθε λέξης και την ορθογραφία της. 

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, η ιστορική ορθογραφία συμπίπτει με αυτό που ονομάζουμε ετυμολογία της λέξης, δηλαδή με «την αληθή προέλευσή» της (ετυμολογία: έτυμος = αληθής).

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος γραφής των παρακάτω λέξεων, σύμφωνα με ειδικούς γλωσσολόγους;

Αυγό ή Αβγό;

Το λεξικό του Μπαμπινιώτη, κρίνει πως η σωστή λέξη είναι "αβγό" και εξηγεί την προτίμηση, ανατρέχοντας στη γλωσσολογία και στην εξέλιξη της λέξης αυτής από την αρχική λέξη “ωόν” της αρχαίας ελληνικής.

Έχοντας τους φθόγγους βγ από φωνητική εξέλιξη, το αβγό γράφεται κανονικά με -β- (τα ωά > ταουα > ταγουά > ταουγά > ταβγά > τ’ αβγό).

Από την άλλη, το λεξικό του Τριανταφυλλίδη δέχεται την ίδια προέλευση για την λέξη αυτή, αλλά θεωρεί ότι η εξέλιξή της και η τροποποίηση που υπέστη θα μπορούσε να δώσει και τον τύπο αυγό, ο οποίος θεωρήθηκε σωστός για αρκετό διάστημα, ωστόσο, η ορθογραφία του αμφισβητήθηκε σχετικά πρόσφατα.

Εταιρεία ή εταιρία;

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, το σωστό είναι "εταιρεία". Το εταιρεία γράφεται σωστά με -ει- ως θηλ. (εταιρεία) του αρχαίου επιθέτου εταιρείος, και όχι ως παράγωγο του εταίρος, οπότε θα ήταν εταιρία (για θηλυκά από επίθετα πρβλ. φίλιος – φιλία, πλατύς – πλατεία κ.ά.).

Εταιρία είναι η φιλία (αντίθ. της λέξης έχθρα), ενώ εταιρεία (θηλ. του επιθέτου εταίρειος < έταιρος = σύντροφος) είναι η οικειότητα με ένα ή πολλούς φίλους, συντρόφους ή συντεχνίτες.

Συγγνώμη ή συγνώμη;

Το σωστό είναι συγγνώμη. Η λέξη προέρχεται από το «συν + γνώμη» (συν + γιγνώσκω: έχω την ίδια γνώμη με κάποιον, αλλάζω γνώμη, μετανοώ). Το «ν» αφομοιώνεται από το «γ» που ακολουθεί και μετατρέπεται και αυτό σε «γ».

Επηρεαζόμενοι από την προφορά της, όπου το «γγ» ακούγεται ως ένα «γ», παραλείπουμε και στον γραπτό λόγο το ένα από τα δύο «γ». Ο τρόπος αυτός βέβαια δεν είναι σωστός, καθώς αλλοιώνεται η προέλευση της λέξης, η οποία προέρχεται από το «συν + γνώμη» και όχι από το «συ + γνώμη».

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ;


Θα σου αρέσουν και αυτά

Σχόλια

https://www.mybites.gr/assets/images/user-avatar-s.jpg
Κάνε εσύ το πρώτο σχόλιο για αυτή τη δημοσίευση